Skip navigation.
Home

Финансиране

НЦЕМПИ очаква нови проектни предложения по Програма за младежки дейности до 10 март 2010 г.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”
на основание чл. 5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво и ПМС № 231 от 25 септември 2009 г.
ОБЯВЯВА
стартиране на процедура за набиране на проектни предложения

ЕВРОПЕЙСКО ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРКОТИЦИТЕ

Целта на Европейското действие по отношение на наркотиците (EAD) www.action-drugs.eu е да предостави на европейското гражданско общество платформа за засилване на осведомеността и ангажимента

Фонд за подкрепа на НПО в България

На 25 юли 2008 г., в зала на Университета по архитектура и строителство, София се проведе първата информационна среща на Фондация за реформа в местното самоуправление и Фондация "ЕкоОбщност" за представяне на »

ДАМС стартира Програма за младежки дейности 2008 - 2010

ДАМС стартира нова програма за подкрепа на младежки дейности на основание чл. 5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво и ПМС № 113 от 26 май 2008г. ( обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2008г.)

Финансиране на проекти на НПО извършващи обществено полезна дейност

Общата цел на финансирането за 2008 г. е да се повиши ефективността на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност при решаването на общественозначими проблеми.

Мини финансиране за организиране на събитие по случай Световните дни за младежка активност 2008

Компанията Walt Disney и Младежка служба Америка обявяват възможността за финансиране до 500$ за младежки проекти.

Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка"

Краен срок: 31 януари (четвъртък) 2008 г.
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Първа инвестиционна банка обявяват новата четвърта сесия на Фонд "Социална отговорност на Първа инвестиционна банка".

Европа за гражданите: Подкрепа за проекти инициирани от НПО

Ще бъдат насърчавани действия, дебат и осмисляне, свързани с Европейското гражданство и демокрация; споделени ценности, обща история и култура чрез сътрудничество с организации на гражданското общество на европейско ниво.

Syndicate content