Skip navigation.
Home

YouthBg.net - виртуална мрежа за младежка активност

Проектът YouthBG.net има за цел да подкрепи всички онези значими и ценни за обществото ни младежки дейности и проекти, които често остават "несподелени" извън тесния кръг на преките участници и "невидими" за широката публика, за партньори и спонсори, поради факта, че липсва актуална информация в Интернет пространството.

Какво е YouthBG.net?

YOUTHBG.net е кампания за изграждане на самостоятелни уебсайтове на младежките НПО и екипи, която ще развие и надгради техния капацитет за работа за и заедно с младите хора.

YOUTHBG.net е инициатива за създаване на обща Виртуална мрежа за гражданска активност и сътрудничество в областта на младежките дейности.

YOUTHBG.net е дългорсочна инициатива, родена от и за младите хора в България.

Проектът YouthBG.net има четири основни задачи:

1. да осигури ПРИСЪСТВИЕТО на младежките активности в Интернет пространството,
2. да стимулира интернет АКТИВНОСТТА на младите хора и техните организации,
3. да улесни ОБЩУВАНЕТО, взаимната подкрепа и сътрудничеството,
4. да провокира ТВОРЧЕСТВОТО и съместните инициативи сред младите хора и общности.

КАКВО точно ще се случи в проекта YouthBG.net в периода 2007 – 2008?

Ще бъдат изградени 30 динамични уебсайта на младежки НПО, екипи или проекти по време на обучения в различни региони на страната.
Ще бъде създаден Портален сайт за младежката активност в България с партньорите в YouthBG.net,
Ще бъде формиран Виртуален младежки екип, с представители от различни младежки общности,
Ще бъдат проведени няколко Виртуални кампании за активно ползване на Интернет за младежки инициативи и за представяне на българската младежката общност на Европейска и световната сцена.

КОЙ ще участва в YouthBG.net?

Поканени са за участие всички активни младежки екипи, НПО и други организации, които работят за децата и младите хора във всички кътчета на страната ни.
Поканени са представители на образователните, социални и културни институции, ангажирани с децата и младите хора на България.
Поканени са представители на медиите, местната власт и бизнес сектора да вземат участие като партнират, подкрепят, консултират и отразяват създаването на Виртуалната мрежа за младежка активност.
Моля, чувствайте се свободни да споделите тази ПОКАНА с Ваши колеги и приятели.
КАК може да вземете участие?

1. Модул "Създаване на уебсайт на младежка активност"

Ако Вашата организация, екип или проект все още няма собствен уебсайт, който бързо, лесно и лично да актуализирате, Вие може да кандидатствате в КОНКУРС за набиране на участници в модула за изработка и периодична актуализация на динамичен уебсайт. На този адрес – www.youthbg.net може да свалите Покана и ФОРМУЛЯР за участие в конкурса. За повече информация, пишете ни на: youthbg.net@gmail.com

2. Модул "Виртуален екип на Мрежата за младежка активност"

Ако вече имате собствен уебсайт, на който редовно публикувате актуална информация, то може да се включите:
в срещите на Виртуалния екип, който ще създава и развива Портала YouthBG.net,
да изпращате актуална информация към Портала,
да вдъхновите, да модерирате или просто да участвате в тематичните форуми на Портала.


3. Модул "Сътрудници на Портала YouthBG.net"

Ако имате опит в областта на уеб или графичния дизайн, ако обичате да пишете и публикувате в уеб, то може да се включите към постоянния он-лайн екип от сътрудници на Порталът YouthBG.net като дизайнер, уебредактор, модератор на форум, репортер, консултант, обучител....


Контакти

Координатор на YouthBG.net – Виртуална мрежа за младежка активност e екипът на Фондация ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие, www.zaedno.net.

Ако желаете да се включите като участник, сътрудник, партньор, консултант или спонсор в инициативата YouthBG.net, можете да се свържете с екипа на YouthBG.net:

Тел: 02 / 852 43 52
Електронна поща: youthbg.net@gmail.com
Интернет сайт: www.youthbg.net


Инициативата YouthBG.net се реализира в партнорство с младежки организации от цялата страна.


ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ. Очакваме Ви!