Skip navigation.
Home

М-Тел прави конкурс за социални проекти


Конкурс за финансирането на проекти, предназначени за интеграцията на хора в неравностойно положение, открива на 7 април "Мобилтел". Телекомуникационната компания е предвидила 100 хил. лв. за инициативата си "Гранд М-Тел", за чието финансиране ще могат да кандидатстват неправителствени организации и читалища, за да се повиши информираността на хората по проблемите на различните от тях и да ги приемат по-лесно в обществото, обясни изпълнителният директор на телекома Йозеф Винацер. Очакванията са да бъдат одобрени между 5 и 10 проекта.

Заявления ще се приемат до 31 май, а месец по-късно специално създадена комисия с участието на четирите фондации, с които дружествата работи по други проекти, и представители на медиите, ще обяви одобрените проекти, допълни Нина Мирчева, директор "Връзки с обществеността" на М-Тел.

Всеки участник ще може да представи идеи, които да се реализират за шест месеца и да са на стойност между 5-20 хил. лв. и да предлагат устойчиви решения на проблемите на хората в неравностойно положение, каза още тя.

Източник: Седмичник на ФЛГР www.flgr.bg.