Skip navigation.
Home

НЦЕМПИ очаква нови проектни предложения по Програма за младежки дейности до 10 март 2010 г.

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ”
на основание чл. 5 от Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво и ПМС № 231 от 25 септември 2009 г.
ОБЯВЯВА
стартиране на процедура за набиране на проектни предложения
по Програма за младежки дейности 2008-2010 г.,

Предложенията следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво, Програмата за младежки дейности 2008-2010 г. и Насоките за изготвяне на проекти.
Проектите се подават в Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”, дирекция „Управление на проекти по национални младежки и други донорски програми”, София, 1040, бул. Васил Левски 75, ет 1, ст. 125 или по пощата на същия адрес.
Проектни предложения ще се приемат до 10.03.2010 г., важи пощенското клеймо.
Формулярите за кандидатстване, както и подробна информация, може да получите на интернет страниците на Министерство на образованието, младежта и науката www.mon.bg и Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” www.youthbg.info или на телефони: 02/ 9300 817, 9300 579, както и ТУК.

Документи за сваляне

Контролен лист ПМД   48.5 kB
ПМД   91.5 kB
Времеви график   44.0 kB
Бюджет   22.0 kB
Финансова индетификация   42.0 kB
Декларация за достоверността на данните   30.5 kB
Писмо за партньорство   38.5 kB
Добри практики   36.0 kB
Декларация за свързани лица   28.5 kB
Указания ПМД   130.0 kB
Формуляр за кандидатстване   79.5 kB