Skip navigation.
Home

Европейска седмица за намаляване на отпадъците

 

Регистрирай проект!

ЗА ДА РЕГИСТРИРАТЕ ПРОЕКТ, ВИЕ ТРЯБВА:

 1. Да се запознаете с процедурата за участие, Хартата за участие на Разработчици на проекти в ЕСНО и критериите за валидиране на участие;
 2. Да изтеглите електронния регистрационен формуляр;
 3. Да попълните електронния регистрационен формуляр във WORD формат съобразно указанията;
 4. Да изпратите попълнения електронен регистрационен формуляр във WORD формат на e-mail: ewwr@bamee.org.

 

Регистрационната форма трябва да се попълни възможно най-подробно, но трябва да има стегнат стил. Ясното и точно описание на вашите ЕСНО дейности е от съществено значение, за да се даде възможност на предложението да бъде правилно оценено и утвърдено. Това е важно за да може предложението, в случай че е успешно, да бъде добре представено в регионалната програма на Европейската седмица за намаляване на отпадъците 2012.

Идеи за проекти и дейности - Дейности за обществените органи и асоциации

Тема 1. - Прекалено много отпадъци:

 • Информирация за социалното и икономическото въздействие на отпадъците, както и необходимостта за намаляване на отпадъците.
 • Организиране на посещение в район, град или община, постигнали напредък в решаването на проблема с отпадъците и намаляването им.
 • Да се организира среща на местните участници по проекта (училища, предприятията, промишлеността и др.)
 • Организиране на конференция с участието на различните участници членове (дискусия).
 • Изготвяне и публикуване на доклади, видеоклипове за YouTube, Facebook и др.
 • Организиране на курсове и семинари (например: курс по анти-опаковки за храна и еко-кухня, организиране на работни срещи)
 • Организиране на посещения на обекти (за компостиране, социални обекти, обучение или посещение на работилница за реставрация на сгради, електрически стоки или основни ремонти и др.), последвана от дискусия
 • Организиране на пикник, без отпадъци
 • Организиране на продажби или демонстрационни павилиони на тематични пазари или разпродажби, по време на фестивали или тематични изложби и др.
 • Организиране на "разопаковане" на изхода, при касовия апарат
 • Разработване на изложби, базирани на дейностите и / или получените резултати
 • Организиране на състезания
 • Организиране на прожекции с последваща дискусия
 • Публикуване на информационни материали за повишаване на осведомеността

Тема 2. - По-добро потребление.

 • Организиране на дейността за сравнения на количките за пазаруване (повече или по-малко опаковки)
 • Организиране на демонстрация стоки за многократна употреба - пелени
 • Организиране на "воден бар" за дегустация (с превръзка на очите да се дегустират различни води, включително вода от чешмата)
 • Организиране кампания със стикери "НЕ на нежеланата поща"

Тема 3. - По-дълъг живот за продуктите

 • Организиране на изложби, колекции с цел повторна употреба (или поканване и избиране на организации, за извършване на тази работа)
 • Организиране на втора ръка / разменни пазари ...
 • Организиране на семинари за трансформацията на остарели, износени обекти, (музикални инструменти, парцали, кукли и др.) / Декорации и др.
 • Организиране на ремонтна работилница за велосипеди, дребни ремонти (шиене и др.)

Тема 4. - Намаляване на отпадъците:

 • Иницииране на дейности по компостиране в Общността.
 • Организирайте курсове за готвене, как да се използват остатъците от продуктите и храната
 • Организиране на семинари за разчитането на етикетите

Дейности за бизнеса / индустрията

Тема 1. - Прекалено много отпадъци:

 • Разработване на дейности, насочени към клиентите (изложение в магазин, състезания - сравнение на количките за пазаруване и др.)
 • Повишаване на осведомеността сред персонала чрез изложения, информационни павилиони, дейности, конференции и др.)
 • Организиране на щанд за обществеността
 • Насърчаване на производителите
 • Публикуване на повишаване на осведомеността, информационни средства и др.

Тама 2. - По-добро производство:

 • Организиране на действия за намаляване на отпадъците в офиса (специално на хартия, печат с по-малко хартия)
 • Организиране на действия за намаляване на опаковките (опаковки, за които съществува възможност за втора употреба)
 • Разработване на действие, което се занимава с еко-дизайн на продукти и тяхната опаковка (показват резултатите от усилията, стартира нов еко-проект или дизайн на продукта, ...)
 • Организиране на действия по оптимизиране на производствената верига, за да се намали дъмпинга

Тема 3. - По-добро потребление:

За клиенти

 • Разработване на промоция за действие за торби за многократна употреба за пазаруване
 • Започнете въвеждане на "Клиентска карта еко-гражданин", която възнаграждава еко-поведение
 • В супермаркети, разработване на информационни табла за "по-малко отпадни продукти, насипни, продукти или опаковки, които са рециклируеми, големи опаковки за стоки,които не са бързо развалящи се хранителни продукти, контейнери за подправки, флакони, ...)
 • Раздайте търговски списъци на клиенти, за да се избегнат ненужни покупки (за фирмите в бранша с голям разпределение)

В бизнеса / индустрия:

 • Приемане на политика за устойчиви покупки: за офис консумативи, производствени линии, кухненски продукти, ...
 • Инсталирайте водоохладители
 • Инсталиране на кафе машини, които приемат чаши, вместо пластмасови чаши

Тема 4. - По-дълъг живот за продуктите:

 • Организиране на дарение на стари компютри, мебели и др за социални заведения, училища и др.
 • Започнете оползотворяване на опаковки, брошури, ...
 • Възстанови, по време на освобождаване на стари архиви, папки и джобове, кашони и др., които биха могли да се използват повторно или дарени на общински училища
 • Организиране на дейности за ремонтиране на продукти, за насърчаване на ремонтирането

Тема 5. - Изхвърляне на по-малко отпадъци:

 • Разработване на проект за намаляване на отпадъците в готвенето (подготовка и потреблението)
 • Започнете да компостирате, насърчаване на компостиране, ...

Дейности за учебните заведения

Тема 1. - Прекалено много отпадъци:

 • Общувайте с децата за производството на отпадъци и тяхното реално повишаване на осведомеността на ежедневната си училище (и след училище)
 • Провеждане на мозъчна атака за средствата за намаляване на отпадъците в училище
 • Организиране на посещение на обекти, където се третират проблеми с отпадъците и тяхното намаление (компостиране, ремонтни работилници, втора ръка магазин, ...)
 • Съберете заедно местните действащи лица в един проект (училища, бизнес / индустрия, ...)
 • Организиране на конференция, показваща филм, последван от дискусия
 • Изготвяне и публикуване на доклади, клипове за YouTube, Facebook и др.
 • Провеждане заедно на изложба на дейностите и / или резултатите, за родителите / местни жители

Тема 2. - По-добро потребление:

 • Организиране на рекламни действия за екологичното производство на учебните материали
 • Организиране на дейности в училищните заведения
 • Насърчаване на използването на по-малко пакетираните храни

Тема 3. - По-дълъг живот за продуктите:

 • Организирайте колекцията с цел повторна употреба
 • Организиране на "направи си сам" дейности, повторно използване
 • Да се направи изложба за възстановени материали и продукти

Тема 4. - Изхвърляне на по-малко отпадъци:

 • Стартиране на предизвикателство за намаляване на потреблението на хартия: повторна употреба на едностранно отпечатана хартия, използвайте 2 страни на листовете,
 • Поставете стикери "НЕ на нежеланата поща",
 • Оптимизирано управление на печатането, използване на ръководства
 • Стартиране на проект, който се занимава с опаковки за храни
 • Започнете компостиране