Skip navigation.
Home

Търсят се студенти за 17-ти Австрийско-Български летен колеж

За 17-ти пореден път Катедра Славистика на Виенския университет и Институтът за Дунавския район и Централна Европа (IDM) предлагат възможност на 20 студенти от България и на 20 от Австрия да подобрят и задълбочат знанията си, съответно по немски и български език. Обучението ще се проведе от 29 юли до 17 август 20011 година в Благоевград и Варна, като се извършва от лектори с майчин език-немски или български, чрез интерактивни методи. Организират се също няколко екскурзии и лекции на актуални теми.


Могат да кандидатстват всички редовни студенти, които са изучавали немски език, между 150 и 600 часа, като не се приемат кандидатури на студенти от филологически специалности с немски език и такива, които са завършили немски езикови гимназии или гимназии с разширено изучаване на немски език.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. CV -1 страница разпечатка с информация за обратна връзка(e-mail,телефон), придружена от 1 снимка,паспортен формат.
2. Мотивационно писмо за участие в Австрийско-Българския летен колеж.
3. Академична справка,с данни за успеха от следването(оригинал).
4. Копие на дипломата за средно образование и други дипломи от завършени курсове, с брой на часовете по немски език.

ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ДА СА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Срокът за подаване на документите е от 1 Май до 10 Юни 2011.


Всички разходи по обучението и престоя (нощувки, закуска и обяд, без вечеря) и екскурзии се поемат от организаторите, чрез стипендии на АВСТРИЙСКОТО ФЕДЕРАЛНО МИНИСТЕРСТВО ЗА НАУКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ.


Единствената такса за участие е в размер на 50 евро и се заплаща на място, при започването на колежа на 29 Юли, само от одобрените и потвърдили участието си кандидати.

Кандидатурите си можете да изпратите на адрес:

Пловдив 4000, Ул.” Цар Асен” 24,
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”,
Катедра Романистика и Германистика, За Татяна Деканоидзе

Лице за контакт в България: Маг. Мирослава Краева e-mail: mirabul@yahoo.com

Facebook: Österreichisch-Bulgarisches Sommerkolleg/Австрийско-български Летен Колеж