Skip navigation.
Home

Конкурс „Дни на доброволчеството 2011”

В изпълнение на мисията си да увеличава ресурсите за обществено-значими каузи Фондация „Помощ за благотворителността в България” организира два пъти годишно Дни на доброволчеството като възможност за корпоративно доброволчество на фирми от цялата страна. Тази година ФПББ ще разшири обхвата на традиционните есенни Дни на доброволчеството.

Фондацията обявява конкурс за организиране на местни събития от нестопански организации, които да работят за доброволческата идея в своите общности.

Заедно с избраните местни координатори ФПББ ще има за цели да:
• Насърчи местни организации и институции да оценят и формулират своите потребности от доброволци
• Подкрепи приемащите организации да популяризират възможностите за доброволчество и привлекат доброволци сред местните общности.

Конкурсът ще се проведе на етапи. Срок за подаване на идейни проекти - 12 април 2011. Срок за обявяване на избраните местни координатори - 17 юни 2011. Дните на доброволчеството ще се проведат на 1 и 15 октомври. Максимална сума – 6000 лв. Указанията и формуляра за идейни проекти можете да изтеглите от www.bcaf.bg

Кандидатурите се подават само онлайн на konkurs@bcaf.org, за въпроси:
тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0884 645 206 - Людмила Атанасова, ФПББ