Skip navigation.
Home

Проект "1000 стипендии" за ученици в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас

Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.

"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда. Воден от стремежа за постигане на висок коефициент на обществено полезно действие, "1000 стипендии" е планиран като дългогодишен проект.

Кой?
  • ако през учебната 2008-2009 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас в основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължиш образованието си в по-горен клас;
  • ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но срещаш трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти в областта, която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за книги, списания, допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет, платени консултации;
  • ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени усилия за овладяване на знанията;
  • ако имаш висок успех в училище;


  • то тогава ...


    Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" и така ще се включиш в процедурата по подбор на стипендианти.

    Ние, фондация „Комунитас”, искаме да помогнем точно на такива ученици. Именно това е целта на проекта "1000 стипендии".