Skip navigation.
Home

Първи детски национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада” 24 – 25 април 2009

Конкурсът е организиран от Общински младежки дом – Монтана, в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад” и школа по български народни танци „Стоянови” и се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на Община Монтана, фирми и организации, съпричастни към съхраняването на фолклорното богатство на Българския Северозапад.

Заявки се приемат най-късно до 29 март 2009 година (за изпратените по пощата се взема предвид датата на пощенското клеймо).
Заплащането на таксите за участие става на място в деня на участието.
Конкурсът се провежда в сградата на Общински младежки дом – голяма зала, и в някои от репетиционните зали.
Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.
Графикът за явяване се определя от организационния комитет.
Справки за графика на явяване може да направите на посочените и-мейли или телефони след 6 април 2009 година или на сайта на Общински младежки дом – Монтана, www.omd-montana.dir.bg
Всички участници задължително трябва да са облечени в народни носии.
Изпълнителите ще бъдат оценявани от компетентно професионално жури – изтъкнати фолклористи, вокални педагози, музиканти, хореографи.
Награждаването на победителите ще бъде след края на конкурсната програма за деня.
Конкурсът завършва с Гала концерт на наградените участници.
Всички участници получават грамоти за участие. Във всяка възрастова група се присъждат първо, второ, трето място и поощрителни награди по преценка на журито.
Ще бъде връчен и Приз на кмета на Община Монтана, както и награди от спонсори.

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците. Организаторите подсигуряват закуска в деня на участието и безплатно посещение на забележителностите на Монтана: Регионален исторически музей, Антична крепост, Лапидариум, художествена галерия “Кирил Петров”, яз. “Огоста” и др.


ЦЕЛ:
Да съхрани и популяризира певческото и танцово фолклорно изкуство на Северозападна България.
Да предостави възможност за изява и да открие даровити деца - изпълнители.
Да стимулира интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на Северозападна България и да катализира стремежа им да го запазят и предадат за поколенията.
Конкурсът да се утвърди като значимо събитие в културния календар на град Монтана.

УЧАСТНИЦИ
Право на участие имат деца на възраст от 4 до 19 години, ученици от държавни и общински училища, възпитаници на читалища, ОДК, ЦРД, Младежки домове и др. организации за неформално образование.

ЖАНРОВЕ:
Автентичен и обработен песенен и танцов фолклор.

Раздел 1
Народно пеене

Участниците се разделят в 4 възрастови групи:

Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 12 години;
Трета възрастова група – от 13 до 16 години;
Трета А възрастова група – от 13 до 16 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Трета Б възрастова група – от 13 до 16 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;
Четвърта възрастова група – от 17 до 19 години;
Четвърта А възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на училища с разширено изучаване на музика/;
Четвърта Б възрастова група – от 17 до 19 години /възпитаници на Национални училища по изкуствата/;

І Категория
Индивидуални изпълнители:
Изпълнителите от Първа и Втора възрастова група изпълняват 2 хороводни песни с общо времетраене до 5 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
Изпълнителите от Трета и Четвърта възрастова група изпълняват една бавна /безмензурна/ - 2 куплета, и една хороводна песен - 3 куплета, с общо времетраене до 5 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;

ІІ Категория
Певчески групи за автентичен фолклор, камерни състави, народни хорове:
Броят на участниците в групите за автентичен фолклор да е не повече от 16 деца, в камерните състави – до 11 деца, в народните хорове – над 12 деца.
Камерните състави, дуети, триа изпълняват по две песни с общо времетраене до 7 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
Групите за автентичен фолклор изпълняват по две песни с общо времетраене до 8 минути, като едната песен задължително трябва да е от Северозападна България /Виж приложението/;
Народните хорове изпълняват две акапелни многогласни обработки /едната задължително да е от Северозападна България – виж приложението/;

Съпроводът е по желание – един или няколко народни инструмента, акордеон, синбек /на касета или CD/;

Всички песни в приложението са примерни и не са задължителни.

В заявките на камерните състави и хоровете е препоръчително да се посочат авторите на съответните обработки.

Такси за участие:
Индивидуални изпълнители – 5 лева.
Камерни формации, дуети, триа – 3 лева на изпълнител.
Групи за автентичен фолклор – 15 лева /независимо от броя на участниците/.
Народни хорове за обработен фолклор – 25 лева /независимо от броя на участниците/.

Забележка:
При участие в два раздела – като индивидуален изпълнител и в камерни състави, участникът заплаща само една такса – по-високата.

Раздел 2
ХОРЕОГРАФИЯ

Камерни народни танци
Участниците се разделят в 3 възрастови групи:
Първа възрастова група – от 4 до 7 години;
Втора възрастова група – от 8 до 13 години;
Трета възрастова група – от 14 до 19 години;

Броят на участниците в камерните танцови формации да не надвишава 8 деца;
Музикалният съпровод е по желание – оркестър до 5 човека, на CD и т.н.
Групите представят два танца с общо времетраене до 10 минути, като единият задължително да е от Северняшката фолклорна област;
В заявката за участие се посочва имената на танците, авторите на хореографията и музиката, времетраенето, както и от коя фолклорна област са;

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:
Камерни танцови формации – 3 лева на изпълнител.

Важно!
В рамките на конкурса ще се проведе и мини конкурс „Ръченица за двама” - за най-добра танцова двойка. Двойки танцьори – момче и момиче, определени от ръководителя на всяка камерна формация, едновременно танцуват върху музика в ритъма на северняшка ръченица в продължение на няколко минути. Най-добре танцуващата двойка ще получи диплом и предметна награда. Участниците не заплащат допълнителна такса участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Заявки по образец се изпращат на електронните адреси: omd_montana@abv.bg и omd_montana@mail.bg или на пощенски адрес:

Общински младежки дом
бул.”Трети март” № 98
3400 Монтана
(за конкурса „Напеви от Северозапада”)
Телефони за справка: 096/305 103; 306 755; 0889 00 44 13