Skip navigation.
Home

Стипендии на френското правителство

Всяка година френското правителство отпуска стипендии за обучение на български младежи кандидати за магистърска диплома, 2-ра година и за доктокторантури под двойно научно ръководство във Франция в следните области : точни и приложни науки, френска филология, хуманитарни и обществени науки, медицина, право, политически науки, администрация, икономика, стопанско управление и финанси, технически науки, агрономство и хранително-вкусови технологии, околна среда, архитектура.

Условия за отпускане на стипендия
Освен стриктното спазване на сроковете посочени в регламента, стипендиите на френското правителство се отпускат и съобразно определени критерии:
- възраст до 30 години за магистърска диплома с научна насоченост Master 2 recherche и за магистърска диплома с професионална насоченост Master 2 professionnel, до 35 години за докторантура под двойно научно ръководство
- кандидатът да не е получавал друга стипендия от френското правителство чрез посолството, през последните 3 години
- да владее френски език в рамките на необходимото ниво за предприетото обучение
- да е български гражданин
- да притежава минимум диплома ниво бакалавър

Стипендиите се отпускат приоритетно на бъдещи кадри и преподаватели в българските университети и по-специално на тези, които се обучават или преподават във франкофонските програми. Според приоритетите на френско-българското образователно и университетско сътрудничество, журито определя приоритетните области по взаимно съгласие. Изборът на кандидатите е подчинен на тези приоритети.

Срокове за 2009 година
Формулярите за кандидатстване са на разположение в Бюрото за стипендии. Те могат да бъдат изтеглени и от интернет страницата на посолството.

27 февруари : краен срок за подаване на комплектите документи в Бюрото за стипендии. 20 март : Публикуване на списъка с кандидатите, предварително подбрани по документи. Първа седмица на април месец: Събеседване пред смесена френско-българска комисия. Внимание ! Само предварително подбраните по документи кандидати се явяват на събеседването.

Контакт с Бюрото за стипендии :
Г-жа Мария Шинкова
Тел. : +359 2/937 79 32
maria.chinkova@institutfrance..bg
Център за култура и сътрудничество-Френски институт
Ул. Дякон Игнатий № 2
1000 София