Skip navigation.
Home

Фото конкурс „EUROPE@HOME“

Тема на конкурса: “Да общуваме на тема ЕС”. Групата на Европейската народна партия в Комитета на регионите (ЕНП/КР) реши да проведе конкурс, озаглавен „Europe@Home“, за даоткрие различните начини, по които младите хора в своите

Кой може да участва?

За да участвате в конкурса, трябва да сте на възраст между 15 и 28 години (към датата на приключването на конкурса) и да сте гражданин на една от 27-те държави-членки на ЕС.

Трябва да направите фотография, която да представя ясно въздействието на Европа във вашия регион, град или община и как Европа започва най-вече във вашата общност. Тя може да е черно-бяла или цветна. Допуска се редактиране и дигитална обработка на снимките.

Трябва да попълните формуляра за онлайн регистрация и да прикачите вашата снимка. Формулярът може да бъде намерен на сайта на групата на ЕНП:

Снимката трябва да е направена лично. Не се приемат фотографии, направени от екип.

Конкурсът ще се проведе от 4 февруари до 30 април 2008 г.

Снимката трябва да бъде във формат JPEG, с минимална разделителна способност 300 dpi и максимален обем на файла 2MB.

Личните данни, поискани или включени в документите по този конкурс, ще се обработват само с цел провеждане, организация и проследяване на конкурса и резултатите от него (Регламент (ЕО) № 45/2001).

Моля обърнете внимание, че участниците следва да запазят копие от попълнения формуляр за регистрация като доказателство за регистрирането си. Изпратените фотографии не се връщат.

Снимката ви трябва да бъде направена само за целта на конкурса. Рекламата, придружаваща наградената фотография (включително и самата снимка), ще включва логото на групата на ЕНП в КР като организатор на конкурса.

Всички фотомодели, включени в снимката, трябва да предоставят своето съгласие за нейното участие в конкурса. При прикачването на фотографията и попълването на информацията, необходима за регистриране за участие в конкурса, кандидатът следва да потвърди, че всички фотомодели са били уведомени и са съгласни с възпроизвеждането на снимката в което и да е средство за информация и навсякъде по света.

Наградата за най-добра фотография е 1 500 EUR, а втората награда е 500 EUR.

Ако имате допълнителни въпроси относно конкурса, моля свържете се с:

г-жа Kathryn Owens
електронен адрес: kathryn.owens@cor.europa.eu
Teл.: +32 2 282 2400
Адрес:
EPP Group in the Committee of the Regions,
101 rue Belliard
B-1040 Brussels